top of page

המפתח המאוגד והמקיף של תביעות ייצוגיות במדינת ישראל

הכלי המשפטי של "תביעה ייצוגית" הפך, בשנים האחרונות, לאחד הכלים החברתיים החשובים והמובילים ביחסי האזרחים ונותני השירותים במישור הפרטי, במישור העסקי ובמישור הציבורי. הוראות הדין יצקו את המסגרות החוקיות לתוכן, ואך רק בהן, ניתן לפנות בתביעות ייצוגיות בתחומים אלה. מכאן, נולדה החשיבות להביא בפני כל מי שעיסוקו משיק בדינים אלה מבט יסודי, מקיף וכולל על הנושא.

המחברים בחרו להלך בשני נתיבים: האחד, הנתיב העיוני - תיאורטי שבו הדין, ההלכה דברי הסבר ודברי מלומדים מוגשים באורח יסודי. השני, הנתיב המעשי. בנתיב זה, תוך סקירת פסיקות בתי-המשפט השונות, על כל ערכאות בתי-המשפט, יצרו המחברים חלוקה ופיצול התביעות ייצוגיות שהוגשו ותמציות הפסיקה בהן וזאת על-פי הנושאים השונים כגון: דיני עבודה, הגנת הצרכן, רשויות ציבוריות, שוק ההון ועוד. החלוקה תפריד בין תביעות שאושרו לבין אלו שהתקבלו או נדחו, גמול שכר הטרחה ועוד. כמו-כן, קיימת תת-חלוקה של פסיקות אלה בין תביעות שאושרו לאלו שנדחו וכן עניינים שונים כגון סעדים שונים במהלך התביעה וגמול ושכר.

 

בסיכומו-של-דבר השופט, עורך-הדין או כל מי שמשיק בעיסוקו בעניינים שהם נושא לתביעה הייצוגית, ימצא בחיבור מקיף זה {הסוקר מאות החלטות ופסקי-דין} את המענה המשפטי לכל סוגיה שיש לו עניין בה.

 

המחברים: עו"ד רועי ביטון, בעלים של משרד עורכי-דין המתעסק בתחום תובענות ייצוגיות ודיני משפחה, חבר וועד במחוז תל-אביב ומכהן כסגן ראש לשכת עורכי הדין במחוז תל-אביב, יו"ר ועדת עורכי-דין צעירים במחוז ת"א והמרכז.

עו"ד נופר טל, מכהנת כיועצת משפטית של חברות מובילות במשק בענפי הקמעונאות, התעשיה והנדל"ן, יו"ר ועדת תובענות ייצוגיות במחוז ת"א והמרכז, וסגנית יו"ר לשכת עורכי-הדין במחוז מרכז.

אוצר המשפט / ספרים / המפתח המאוגד והמקיף של תביעות ייצוגיות במדינת ישראל

bottom of page